Haber Arşivi

BOZÜYÜK TSO 2020 – 2024 STRATEJİK PLANI VE MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

  • 19.02.2020
  • bozuyuktso

 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı Olağan Müşterek Meslek Komiteleri toplantısı 19 Şubat 2020 tarihinde Grand Çalı Hotel Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meslek Komite Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Komite Üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleşen Müşterek Meslek Komiteleri toplantısına Meclis Başkanı M.Doğan TUNÇ’un Açılış Konuşması ile başlandı. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT, gerçekleştirilen Oda çalışma ve faaliyetleri hakkında Meslek Komite Üyelerine açıklamalarda bulundu.

Başkan Buğra Levent,

Sayın Meclis Başkanım, Meclisimizin ve Komitelerimizin çok kıymetli temsilcileri toplantımıza hoş geldiniz.

Bu toplantımızda az önce Meclis Başkanımızın da belirttiği gibi ağırlıklı olarak stratejik plan çalışmalarımıza temel oluşturacak konular üzerinde çalışacağız. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Hocamız Sayın Mesut Kaplan aramızdalar.

Çalışmalarımızı hocamızın koordinasyonunda gerçekleştireceğiz.

Odamız; İlk stratejik planını 2012-2015 yıllarında İkinci stratejik planımızı 2016-2019 yıllarında hazırladı ve uyguladı. 3. Dönem stratejik planımızı ise 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlıyoruz. Bundan önceki planlarımızda en öncelikli hedefimiz yeni bir hizmet binası ve kurumsal altyapımızın oluşturulması idi.., Çok şükür bu hedefimizi bugün gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Genel bakılınca hedeflenen çalışmalarımıza ulaşma oranımız yaklaşık % 85 civarında gerçekleşti. Başta Oda Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Meclis Üyelerimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.
Şimdi yeni stratejik plan çalışmamız çerçevesinde sözü Mesut Kaplan hocamıza bırakmak istiyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Dedi.

Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlisi Mesut Kaplan Meslek Komite Üyelerine stratejik planın uygulanması konusunda bilgiler verdi. Mesut Kaplan,  2020-2024 yılları arasındaki stratejik planlama sürecinden bahsetti. Devamında 2020 -2024 Bozüyük TSO Komite Üyelerinin soru ve görüşlerine yer verildi. Komite üyeleri de stratejik planın uygulanması konusunda fikir sahibi oldular ve SWOT analizi ile komite üyelerinin fikir ve görüşlerine yer verildi.

Değerli Üyelerimize.., Basın Kuruluşlarımıza ve Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla..,

19.02.2020
BOZÜYÜK
TİCARET VE SANAYİ ODASI

BOZÜYÜK TSO 2020 – 2024 STRATEJİK PLANI VE MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
BOZÜYÜK TSO 2020 – 2024 STRATEJİK PLANI VE MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
BOZÜYÜK TSO 2020 – 2024 STRATEJİK PLANI VE MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.