Haber Arşivi

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYEN KURULUŞLARA DUYURU

  • 20.05.2020
  • bozuyuktso

Sayın üyemiz, 23 Mayıs 2020 – 26 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge ekte yer almaktadır. Genelgede sokağa çıkma kısıtlamasında hangi sektörlerin çalışabileceği belirtilmektedir. Genelge kapsamında çalışabilecek olan firmaların çalışma onayı alması için izlemesi gereken yol aşağıda yer almaktadır.

 Genelgenin 2-Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar bölümünde sayılmış olan firmalar, çalışma yapabilmek ve çalışanlarının işe gidip gelmeleri esnasında yasaktan muaf olması için Valilik  / Kaymakamlık Makamına sunulmak üzere bir dilekçe yazacaklar, dilekçeyi  ve eklerini Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edeceklerdir.

Genelge kapsamında Açık Olacak Sanayi Kuruluşları  İşyeri, İşletme ve Kurumlar arasında yer almayan firmalar yasak süresince kapalı olacaktır. Dilekçede genelgenin hangi maddesine istinaden çalışma yapılacağı ve hangi sebepten dolayı çalışma yapma zarureti olduğu açıkça belirtilecektir. Dilekçede firma ünvanı ve adresi de açıkça yer alacaktır.  Dilekçeler Bozüyük  Ticaret ve Sanayi Odasınca Valilik/Kaymakamlık Makamına iletilecektir.

Dilekçe ekinde bulunması zorunlu evraklar ve bilgiler şunlardır.  

1-) Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çalışacak işçilerin ad soyad ve TC Kimlik numaralarının yer aldığı listeler. (Bu listeler her gün için ayrı ayrı ve vardiya bazında hazırlanacaktır. Hangi işçinin hangi gün hangi vardiyada çalıştığı açıkça belli olacaktır)

2-) İşçileri taşıyacak olan servislerin plaka bilgileri.

3-) Dilekçeyi imzalayan firma yetkilisinin yetkili olduğunu ispat eden imza sirküleri vb. belge.

4-) Genelge kapsamında, firmanın çalışma zorunluluğunu ispat eden belgeler. (Örnek: Genelgenin 2. Maddesi o-) Bendinde yer alan ihracat ile ilgili sözleşme örneği gibi)

 

                Sokağa çıkma yasağı olan günlerde işyerinde sadece bekçi bulunduracak işyerleri ise bu günlerde çalışacak olan bekçilerinin işe gidip gelebilmeleri için bir görevlendirme yazısı yazacaklardır. (Ek;1  Görev Yazısı Örneği)  Bu yazı ve ekinde kişinin firma çalışanı olduğunu ispat eden SGK hizmet belgesi, sorulması durumunda kolluk kuvvetlerine gösterilmek üzere bekçinin üzerinde bulunacaktır. Bu görevlendirme yazısında kişinin adı soyadı, TC Kimlik numarası, firmada bekçi olarak görev yapacağı hususu ve işyerinde çalışacağı saatler gün gün belirtilecektir.

                Saygılarımızla.

Ek-1: Genelge Örneği

Ek-2: Görev Yazısı Örneği 

 

 

GENELGE (445 KB)
EK-2 (13.9 KB)
ÇALIŞMA  İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYEN KURULUŞLARA DUYURU