Haber Arşivi

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

  • 09.12.2020
  • bozuyuktso

Sayın Üyemiz,

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike  Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. https://www.mevzuat.gov.tr/ internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile Odamız vasıtasıyla Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna; www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.

En geç 23 Aralık 2020 tarihine kadar taleplerinizin iletisim@bozuyuktso.org.tr adresine iletilmesi için gereği bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201 (262 KB)
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI