Haber Arşivi

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAŞAMINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER EĞİTİMİ

  • 12.02.2021
  • bozuyuktso

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAŞAMINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER EĞİTİMİ hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.
Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME kapsamında yer alan "ELIIT Projesi (European Light lndustries Innovation and Technology Project)" çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır. 

Eğitime Kayıt için : http://sem.etu.edu.tr/covid19 

 

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAŞAMINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER EĞİTİMİ