İktisadi İşletme İşlemleri

1) Yetkili organ tarafından iktisadi işletmenin açılmasına dair alınmış noter onaylı karar (2adet)
2) İktisadi işletmeyi temsile yetkili kişi/kişilerin işletmenin unvanı altında noterce düzenlenmiş tescil talepli imza beyanları (2 adet)
3) Mevzuatı gereğince bağlı bulunduğu kurum/bakanlık izin yazısı (1 adet asıl )
4) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
5) Dilekçesi
6) İktisadi işletmenin temsilcilerinin kimlik fotokopisi ve fotoğrafı (2’şer adet)
7) Kira kontratı veya tapu fotokopisi
8) Belediyelerin açacağı iktisadi işletmelere ait karar örneği