ODA MUAMELAT SERVİSİ
ODA MUAMELAT SERVİSİ

a) Gelen- Giden evrakın kaydınıyapmak,
b) Muamelatı biten evrakın dosyalanması, arşive kaldırılması ve muhafazasını yapmak,
c) Oda organlarının (Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu) toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak, davetiyeleri çıkarmak, gündemi, tolantı tutanaklarını yazmak ve muhafaza etmek,
d) Toplantıya iştirak eden ve etmeyenler hakkında cetveller tutarak muhasebeye intikal ettirmek,
e) Fire ve zayiat defterini tutmak, bununla ilgili yazışmaları yapmak,
f) Bölgenin örf ve adetlerini, teamüllerini tespit etmek ve bununla ilgili defteri muntazam tutmak,
g) Bilirkişi ve eksper listesini muhafaza etmek, odadan istenilen bilirkişi ve temsilcileri meclis kararına uygun olarak ilgili yerlere bildirmek,
h) İç ticaretin tanzimi ile ilgili konuları takip etmek,
ı) Sınai yatırımlar konusunda müteşebbislere yardımcı olmak,
j) Oda ile ilgili muhaberatı sağlamak ve kontrol etmek,
k) Sınai ve ticari kuruluşlarla ilgili her türlü kanun, kararname ve sirküleri takip ederek gerektiğinde kendilerine duyurmak,
l) Kapasite ve Eksper raporlarını tanzim etmek,
m) İş makinalarının tescilleri ile ilgili işleri yürütmek,
n) K Türü Yetki Belgelerinin düzenlenmesini yapmak,
o) TAPDK Belgelerinin düzenlenmesini yapmak,
p) Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak
Oda Sicil

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç