Haber Arşivi

BOZÜYÜK TSO 2016-2019 STRATEJİK PLANI UYGULANMAYA BAŞLANDI

  • 06.06.2016
  • bozuyuktso

 BOZÜYÜK TSO

2016-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI UYGULANMAYA BAŞLANDI. 

 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2019 dönemini içeren yeni Stratejik Planını Uygulamaya başladı.

 

Nisan ayı içerisinde Oda Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilen ve uygulanmaya başlanan Bozüyük TSO 2016-2019 dönemi ikinci stratejik plan çalışması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Buğra LEVENT değerlendirmelerde bulundu.

 

 Buğra LEVENT şu açıklamalarda bulundu.

 

“…Değerli Üyelerimiz, Paydaşlarımız, İş dünyamızın değerli temsilcileri, 2016 – 2019 dönemi Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası yeni Stratejik Planımızı tamamlamış bulunuyoruz.

 

2012--2015 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Plan dönemimizde olduğu gibi bu yeni Stratejik Plan döneminde de aynı şevk ve heyecan ile çalışmalarımızı siz değerli üyelerimizin etkin katılımları ve çok değerli destek ve katkıları ile yürütmek istiyoruz.

 

Halen Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yedi Kişilik Yönetim Kurulumuz,  Yirmi kişilik Oda Meclisimiz ve toplam kırk dokuz Meslek Komite Üyemiz  789 Faal, 189 Askıda ve 23 Tasfiye Halinde olan üyelerimiz ile birlikte toplam 1001 Üyemize hizmet vermeye devam ediyoruz.

 

Stratejik Planlar ait oldukları Kurumlara, Kuruluş, Firma,  ve  Sivil Toplum Kuruluşlarına değer katmak, geleceği planlamak ve belirlenen ana stratejiler üzerine oluşturulan amaç, hedef ve eylemler ile sonuca ulaşmak amacı ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

 

Bu çerçeveden bakıldığında 2015 yıl sonunda Üyelerimiz, Paydaşlarımız, Yöneticilerimiz ve Çalışanlarımız ile yaptığımız bir dizi çalışma, toplantı anket ve görüş toplama faaliyetleri sonrasında elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması ve yapılan müzakereler sonucunda 2016 – 2019 yıllarını kapsayacak olan yeni Stratejik Planımızda üç ana strateji belirledik. . 

 

İlk Stratejimizi Kurumsal Yapımızın Güçlendirilmesi olarak belirledik.  Bu konuda en büyük ilerlemeyi ise yeni Oda Hizmet Binamızın hizmete açılması ile çok daha pekiştirmiş olacağız.

 

Bu strateji altında Odamızın Yönetim ve İşleyiş Prensipleri, Mali Yapımızın güçlendirilmesi, İnsan Kaynaklarımızın her geçen gün daha da geliştirilmesi mevcut kurumsal kapasitemizin daha da arttırılarak İletişim ve bilgilendirme çalışmaları ile odamız faaliyetlerine daha da ivme katmayı amaçladık. 

 

Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi ana başlığı ile belirlediğimiz ikinci stratejimiz ile de.., Kamu adına yürüttüğümüz hizmetlerin daha da genişletilmesini, Odamızın Üyeleri ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesini bu çerçevede Meslek Komitelerimizin daha etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması ile Üyelerimize sunduğumuz bilgi ve danışmanlık faaliyetlerimiz ile nihayetinde Üye sayımızın da arttırılmasını amaçlıyoruz.

 

Üçüncü Stratejimiz ile de Yerel Kalkınmada Bölgemizin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi stratejik amaç olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu stratejimizi gerçekleştirmek adına da Sektörel ve Bölgesel sorunların analiz edilerek tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması, Bölgemizin ekonomik ve sosyal kapasite ve kalkınmasının gerçekleşmesi ve buna bağlı yaşam kalitesinin geliştirilmesini yine Sosyal Sorumluluk Projelerinin içerisinde daha da sistematik halde yer alan bir Oda olmayı amaçlıyoruz.

 

Dört yıllık takvime göre hazırlanıp bütçelendirilen 2016-2019 dönemi Bozüyük TSO Stratejik planımızın tamamını www.bozuyuktso.org.tr Kurumsal İnternet Sayfalarımızdan izleyebilirsiniz.

 

2012-2015 yılları stratejik planımızda dört yıl boyunca belirlenen ana stratejiler çerçevesinde toplam  120 Hedef hayata geçirilmiş ve dört yıl ortalamasına bakıldığında Stratejik Plan Hedeflerimiz % 93,9 oranında gerçekleştirilmiştir.

 

Oda Hizmet Binamızı hizmete hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Üyelerimizin, Yöneticilerimizin, çalışanlarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerinin arttırılmasına yönelik Eğitim, Seminer , Konferans, Toplantı, Sunumlar, Yurt içi ve Yurt dışı Fuar Organizasyonları, Lobi faaliyetleri, Üst düzey Siyasetçi ve Bürokratlar ile görüşmeler  gibi bir çok faaliyeti kapsayan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

 

Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.  

 

Yine 2016-2019 yıllarını kapsayacak bu yeni Stratejik Planımızın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği bulunan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim.

 

Yakın dönemde Üyelerimiz ve Bölgemiz ekonomisinin gelişimi ve büyümesine katkı sağlamak amacı ile tasarlanan 2016-2019 yılları Odamız Stratejik Planının başta üyelerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere tüm bölge ve ülke ekonomisine ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim…”

 

Değerli Üyelerimize.., Basın Kuruluşlarımıza ve Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla..,

 

06.06.2016
BOZÜYÜK
TİCARET VE SANAYİ ODASI

BOZÜYÜK TSO 2016-2019 STRATEJİK PLANI UYGULANMAYA BAŞLANDI