Haber Arşivi


27

İlgi: Bilecik Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2016 tarih ve 50013024-439.03/48694766 sayılı yazıları ile 31.08.2016 tarih ve 2016/2 sayılı genelge

 

            İlgi yazıda; 14.01.2015 tarih ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun "Yer ve Raf Tahsisi" başlıklı 12. maddesinin üçüncü fıkrasında "Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza (en az 400 m2 alanına sahip mağaza) ve zincir mağazalar (en az biri büyük mağaza niteliği taşıyan en az 5 şubeye sahip işletme veya büyük mağaza niteliği taşımayan en az onbeş şubesi bulunan işletme) ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacı ile kullanılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu doğrultuda, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle, İlimizle/İlçemizle özdeşleşmiş olduğunu, bulunduğumuz İlde/İlçede kültürel miras açısından önem taşıdığını, yerli üreticilerin korunmasını ve desteklenmesini temin edeceğini, tüketiciler tarafından yöresel ürünlere ulaşılabilirliğin ve tanınırlığın arttırılmasına katkıda bulunacağını değerlendirdiğiniz "Gıda, İçecek, Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri" gibi yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin en geç 07.10.2016 Cuma gününe kadar Odamız Başkanlığına iletilmesi için gereği bilgilerinize sunulur.

 

http://www.bozuyuktso.org.tr/Portals/241/26.09.2016%20Yöresel%20ürünler.pdf

 

 

 

Okunma Sayısı: 2695
resim