Haber Arşivi

2017 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

  • 05.12.2016
  • bozuyuktso

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile tarafımıza iletilen 25.11.2016 tarih ve 22558 sayılı yazıda

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verildiği belirtilmektedir.

"Verimlilik Projesi Ödülleri Uslul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Buna göre, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=25321&lng=tr  adresinde yer alan Başvuru Formunun 09 Ocak 2017 tarihine kadar doldurarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

 

1212 (247 KB)
2017 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ