Haber Arşivi


24

Sayın Üyemiz, Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişebilirliği sağlamak üzere 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan "Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik" 13/01/2017 tarihli ve 29947 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Konu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 18.04.2017 tarih ve 6415 sayılı yazısı ekte verilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerin yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında işlem yapılabileceği ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları konusunda gereği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Okunma Sayısı: 1750
resim