Haber Arşivi


27

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından 21.09.2017 tarih ve 83834843-110.10-E.959 sayılı yazı ile Odamıza iletilen “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” yazımız ekinde verilmiştir.

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişiminde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. Sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyümelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile, imalat sanayinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

 

Okunma Sayısı: 2516
resim