Haber Arşivi

TOBB BİLECİK GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ ADAY LİSTESİ HAKKINDA DUYURU

  • 25.02.2019
  • bozuyuktso

 DUYURU

 

27 Şubat 2019 Çarşamba Günü 10:00-16:00 saatleri arasında Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleştirilecek olan TOBB Bilecik Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinde aday olabilmek için başvuran ve adaylık şartlarını taşıyan adaylara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

 

1-      ALPER TURGUT

2-      MEHMET SALİH ÇELİK

3-      MAHMUT ÇELİK

4-      HABİL ÇIRAK

5-      ÖZCAN KURUOĞLU

6-      ONUR YILMAZ

7-      ONUR ARSLAN

8-      TUGAY TOPRAK

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
OY VERME İŞLEMİ


1- Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.
2- Oylar, oy verenin kimliğinin Oda/Borsa veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
3- Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde seçimi yapacak Oda/Borsanın mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır
4- İl İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarına oy kullanan kişi tarafından asıl ve yedek üye olarak seçilmek istenen adayların isimleri ayrı ayrı belirtilir.
5-Oy Pusulasında aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.
6-Seçimde sadece seçmen listesinde ismi bulunan kişi oy kullanabilecek olup vekaleten oy kullanılması mümkün değildir.

 

İL İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ
1- İl İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.
2- İl İcra Komitesi üyeliği seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.
3- İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından sonraki gün, kesin sonuçlar seçim yerinde asılmak ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilecektir.

TOBB BİLECİK GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ ADAY LİSTESİ HAKKINDA DUYURU